ADVOKÁTI / ADVOCATES
Kontakt:

U Prašné brány 3
110 00 Praha 1

 

Tel.: (+420) 222 233 317
Mob.: (+420) 602 565 122
Fax: (+420) 222 230 682

E-mail: counsel@rejman.cz

Skype: rejmanlegal


Ochrana osobních údajů

Najdete nás zde

Poskytujeme právní služby různorodým klientům, mezi které patří tuzemské i zahraniční fyzické osoby, domácí i zahraniční obchodní společnosti, privátní a korporátní investoři, neziskové (společenské) organizace a v neposlední řadě i veřejnoprávní organizace.

Nehledě na to, zda zastupujeme investora nebo rozvádějícího se manžela (manželku), vždy se snažíme o to samé, tj. poskytnout požadovanou právní službu co nejefektivněji, aby práva klienta byla co nejlépe chráněna.

Nerozlišujeme své klienty na ty „velké“ a na ty „malé“. Naší ambicí je pozorně naslouchat klientům, vnímat jejich potřeby a přicházet s odpovídajícími řešeními, které nebudou „jen“ z formálně právního hlediska v pořádku, ale které budou přihlížet i k jiným aspektům významným pro klienta, jako je např. ekonomická stránka věci, upřednostnění mimosoudního řešení v časově krátkém horizontu před dlouhými a problematickými soudními spory s obtížně odhadnutelnými výsledky.

Úlohu advokáta při řešení sporů vnímáme jako kvalifikovaného právního rádce, který je schopný přicházet s alternativními návrhy prospěšnými pro klienta při současném respektování klientem vymezených limitů závislých na konkrétních okolnostech předmětné kauzy.

Advokát důsledně hájící zájmy klienta by měl umět předcházet vzniku sporů s ohledem na to, že právní prevence bývá pro klienta zajímavější a méně finančně náročná než řešení již nastalých problémů. V případě nemožnosti vyhnout se soudnímu sporu, pak jak se soudit, aby klient byl úspěšný.

 

Právní výhrady provozovatele webu:

* Zveřejněné původní informace jsou předmětem duševního vlastnictví, zejména autorského práva;

* Jediným autorizovaným autentickým zněním právních předpisů je aktuální znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů;

* Provozovatel webové stránky je oprávněn podle svého výlučného uvážení změnit, doplnit nebo odstranit jakoukoliv její část;

* Údaje uveřejněné na webové stránce jsou aktuální v okamžiku jejich původního zveřejnění či jejich aktualizace a provozovatel webové stránky neodpovídá za jakékoliv škody nebo újmy související s uvedením neaktuálních informací na této webové stránce.