ADVOKÁTI / ADVOCATES

Kontakt:


REJMAN advokáti s.r.o.
IČ: 14034395, DIČ: CZ14034395
U Prašné brány 1079/3
110 00 Praha 1


Tel.: (+420) 222 233 317
Mob.: (+420) 606 853 095
E-mail: counsel@rejman.cz
Skype: rejmanlegal

• státní příspěvkové organizaci, jejíž zaměstnanec se dopustil zpronevěry pomocí vystavení neoprávněných faktur na nikým neschválené značné osobní odměny za účelem získání prostředků ke koupi bytu, jsme vymohli celou bývalým zaměstnancem zpronevěřenou částku včetně příslušenství a nákladů za kompletní právní zastoupení zahrnující trestní i civilní řízení, ale také zastupování poškozené organizace při řízeném prodeji konkrétní bytové jednotky za účasti námi vybraných tří regionálních realitních kanceláří, z nichž jedna uspěla s prodejem bytu v poměrně krátkém čase; zbylá část prostředků byla vymožena v civilním řízení a následným prodejem spoluvlastnického podílu na jiné nemovitosti;

• zajistili jsme kompletní právní servis renomované americké společnosti působící v přesném strojírenství a mající pobočky rovněž v Indii a Číně při rozjezdu jejího podnikání v ČR
prostřednictvím nově zřízené dceřiné společnosti zajišťující pro mateřskou společnost servis jejích výrobků a prodej náhradních dílů v Evropě a na Blízkém východě;

• pomohli jsme dosáhnout obnovy řízení pro dva cizince, občany USA, kteří neoprávněně čelili správnímu vyhoštění z ČR z důvodu, že v pase měli vyznačenou chybnou délku platnosti povolení k pobytu na území SR;

• vyjednali jsme klientovi podmínky nájmu nebytových prostor k atypické nekomerční činnosti a zabezpečili jejich řádné promítnutí do odpovídající smlouvy;

• pomohli jsme vyjednat pro obchodní společnost, mající realitní frančízovou licenci pro ČR, příznivé podmínky mimosoudního vypořádání s frančízantem neplnícím své smluvní závazky;

• vymohli jsme dlouhodobě neuspokojenou pohledávku bytového družstva vůči jeho neplatícím členům bez nutnosti zahajovat časově a finančně náročné soudní řízení;

• podařilo se nám v soudním řízení dosáhnout uspokojení restitučního nároku klienta v podobě získání náhradní nemovitosti s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v dovolacím řízení;

• prostřednictvím soudního řízení a v součinnosti se spolupracujícím soudním exekutorem jsme vymohli mzdovou pohledávku zdravotně postiženého klienta vůči jeho bývalému zaměstnavateli, a to včetně příslušenství i právních výloh;

• poskytli jsme právní servis společnosti s ručením omezeným se zahraničním vlastníkem v souvislosti se změnou vlastnické struktury, navýšením základního kapitálu a kapitalizací
pohledávek;

• napomohli jsme organizaci s celosvětovou působností ve věci získání povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR pro některé její členy;

• dlouhodobě napomáháme zahraničnímu vlastníkovi při správě jeho komerčního objektu v ČR orientovaného na turistický ruch a napomáháme mu při dalším rozvoji jeho podnikání;

• právně jsme zastupovali skupinu vlastníků nemovitostí v soudním sporu, v němž třetí osoba se domáhala určení, že je vlastníkem těchto nemovitostí, a podařilo se nám dosáhnout zamítnutí této žaloby a zabránit nežádoucím komplikacím, které by nepříznivé soudní rozhodnutí mohlo vyvolat (např. možnost hypotéčních bank požadovat dozajištění poskytnutých úvěrů);

• pro realitní kanceláře nebo přímo pro prodávající či kupující jsme napomohli v realizaci mnoha převodů nemovitostí za využití advokátních úschov (vedených v Kč i EUR) jako bezpečného instrumentu k hrazení kupní ceny