ADVOKÁTI / ADVOCATES

Kontakt:


REJMAN advokáti s.r.o.
IČ: 14034395, DIČ: CZ14034395
U Prašné brány 1079/3
110 00 Praha 1


Tel.: (+420) 222 233 317
Mob.: (+420) 606 853 095
E-mail: counsel@rejman.cz
Skype: rejmanlegal

Daniel Rejman, Mgr. (nar. 1971), advokát, ČAK č. 4805

Během vysokoškolského studia pracoval krátce v advokátní kanceláři Felix & spol., Praha (1994) a v advokátní kanceláři Luhan & spol., Lysá nad Labem (1994-1995). Po studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1995) působil jako koncipient v advokátní kanceláři Sodomka & Souček, Praha (1995-1999). Advokátem od 1.1.1999. Po složení advokátní zkoušky krátce působil jako advokát u výše uvedené kanceláře a poté spolupracoval s advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný a spol., Praha (1999-2002). V roce 2002 založil vlastní kancelář poskytující právní služby domácí i zahraniční klientele, podnikatelským i nepodnikatelským subjektům. Hlavní oblasti činnosti tvoří obchodní a firemní právo, nemovitosti, investice a akvizice, procesní agenda, poradenství managementu. Je členem České advokátní komory. Své znalosti si dále prohluboval účastí na různých odborných seminářích a konferencích, z nichž lze jmenovat zejména „Ochranné známky“ (1996, Úřad průmyslového vlastnictví v Praze), „Rozhodčí řízení“ (2000, Česká advokátní komora a The Chartered Institute of Arbitration z Londýna) a „Joint-venture“ (2003, Mezinárodní unie advokátů a Česká advokátní komora).

V rámci své činnosti se také věnuje přednáškové činnosti se zaměření na problematiku zahraničních investic, obchodního práva a exportu. Ve spolupráci s externími kolegy připravil v roce 2004 pro exportní agenturu CzechTrade cyklus seminářů „Právní minimum exportéra“ (PME) skládající se z celodenních seminářů věnovaných tématům typu „Přístup na zahraniční trhy“, „Smluvní vztah se zahraničním partnerem“, „Ochrana duševního vlastnictví“ a „Konkurenční prostředí, zákazník, zaměstnanci, spory“. Cyklus PME byl realizován rovněž v roce 2005. Rovněž přispěl některými články i pro oficiální portál pro podnikání a pro export (www.businessinfo.cz).

Absolvoval mediační vzdělávací program organizovaný Českou advokátní komorou a Bruselskou advokátní komorou (grantový projekt „European Experience in mediation and its implementation in the Czech legal environment“) završený mediační zkouškou. Mediační techniky si dále prohloubil v rámci kurzu Obchodní mediace (Business Mediation) pořádaného rovněž ČAK. Účastní se činnosti sekce ADR (Alternative Dispute Resolution/ alternativní řešení sporu) při ČAK. Hovoří česky a anglicky.