ADVOKÁTI / ADVOCATES

Kontakt:


REJMAN advokáti s.r.o.
IČ: 14034395, DIČ: CZ14034395
U Prašné brány 1079/3
110 00 Praha 1


Tel.: (+420) 222 233 317
Mob.: (+420) 606 853 095
E-mail: counsel@rejman.cz
Skype: rejmanlegal

Klientům jsou poskytovány komplexní právní služby v českém nebo anglickém jazyce zejména v níže uvedených oblastech:

Korporátní agenda

 • zakládání obchodních společností, organizačních složek
 • realizace rejstříkových změn a právní asistence při konání valných hromad
 • Založení zahraniční pobočky

Smluvní agenda

Nemovitosti

 • zastupování prodávajícího nebo kupujícího
 • zastupování pronajímatele či nájemce
 • příprava kupních či nájemních smluv (byty, budovy, pozemky, nebytové prostory)
 • smlouvy o převodu členských práv (družstevní byty) a příprava prohlášení vlastníků
 • právní servis pro realitní kanceláře, společenství vlastníků nebo bytová družstva
 • právní podpora developerských projektů
 • řešení vztahů k nemovitostem (vypořádání/dělení) – např. z důvodu rozvodu, ukončení sdružení atd.
 • advokátní úschovy peněžních prostředků a listin

Obchodní transakce a akvizice

 • právní audity (due diligence)
 • příprava smluvní dokumentace
 • zastupování strany kupující nebo strany prodávající

Řešení sporů

Správa pohledávek

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy; změny a ukončení pracovního poměru
 • odpovědnost za škodu
 • ochrana práv a zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců v pracovních vztazích
 • pracovní spory a jejich prevence

Rodinné právo

 • rozvody manželství; vypořádání SJM

Aliance a joint-venture

 • aliance a sdružování nezávislých podnikatelů k dosažení společného cíle
 • joint-venture (společný podnik)
 • Joint-venture

Outsourcing

 • právní zabezpečení přesunu vedlejších činností na externí dodavatele

Poradenství managementu

 • ochrana statutárních orgánů a managementu v souvislosti s povinností jednat s odbornou péčí (řádná správa)